Reklama i marketing w Internecie

Simple user
Overall rate
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
You voted:

transferable adaptability innovative acceptability impact effectiveness availability creativity collaborative

EL ES HR DE FR HU PL
View the translated version
oglasavanje_i_marketing_na_internetu_-_croatian.pdf
,
EL ES HR DE FR HU PL
View the translated version
internet_marketing_english.pdf
,
EL ES HR DE FR HU PL
View the translated version
internet_marketing_de.pdf
,
EL ES HR DE FR HU PL
View the translated version
internet_marketing_gr.pdf
,
EL ES HR DE FR HU PL
View the translated version
reklama_i_marketing_w_internecie_-_traduction_francaise_fr.pdf
,
EL ES HR DE FR HU PL
View the translated version
internet_marketing_hu.pdf
,
EL ES HR DE FR HU PL
View the translated version
publicidad_y_marketing_en_internet_es.pdf

The good teaching practice at a glance

Subject of practice

Internet advertising and marketing

Target groups

Teacher

Educational level

Higher Education

Short Summary

Kurs  składa się z wykładów oraz ćwiczeń i adresowany jest do studentów międzywydziałowego kierunku studiów Cyberkultura. Studenci to przeważnie humaniści zainteresowani pozyskaniem praktycznych wiedzy i umiejętności w zakresie marketingu internetowego.

Na wykładzie studenci zapoznają się z podstawami wiedzy o marketingu, a także spotykają się online z osobami zarządzającymi firmami marketingu internetowego w Polsce.

Na ćwiczeniach studenci realizują projekt polegający na wdrożeniu technologii SalesManago w firmie AeroBrains.com - oferującej system rozwoju umiejętności poznawczych w formie ćwiczeń i testów elektronicznych. W ramach wdrożenia  studenci czestniczą w szkoleniach on-line poznają oraz konfigurują demo systemu SalesManago służącego do CRM oraz automatyzacji sprzedaży internetowej. 

Duration of the implementation

2015-03-01 14:15:00 - 2015-06-06 16:30:00

Difficulty of ICT solutions used

Difficult

Detailed description

Age of learners

20 - 35

Learning outcomes

Umiejętność interpretacji wskaźników marketingowych, umiejętność obsługi systemu sales automation, praca w grupie,

Typical learning time

3h/week

Description of challenges faced (Are there any difficulties teachers/learners might face?)

 • konieczność posiadania komputerów podłączonych do internetu podczas zajęć
 • przygotowane środowisko SalesManago podłączone do przykładowego portalu
 • warto zwrócić uwagę na sposób pracy w grupie, aby studenci równomiernie dzielili się obowiązkami
 • koniecznie trzeba dopilnować, aby działania studentów były równomiernie rozłożone w czasie. Brak systematyczności może doprowadzić do niezrealizowania zadań.

 

Detailed description

Wykłady odbywają się w 3 formach:

 1. Wykładu tradycyjnego
 2. Szkoleń on-line w trybie synchronicznym (system Cisco WebEx), podczas którego przedstawiciele dostawcy rozwiązań technologicznych (system Salesmanago firmy Benhauer) uczą studentów w jaki sposób w praktyce wykorzystać mechanizmy automatyzacji sprzedaży on-line
 3. rozmów on-line (Skype) z właścicielami i osobami zarządzającymi najciekawszymi firmami z branży marketingu internetowe w Polsce.

Na ćwiczeniach studenci realizują projekt polegający na wdrożeniu technologii SalesManago w firmie AeroBrains.com - oferującej system rozwoju umiejętności poznawczych w formie ćwiczeń i testów elektronicznych. W ramach wdrożenia studenci tworzą reguły automatyzacji reakcji portalu oraz systemu mailingowego w oparciu o zachowania użytkowników.

W efekcie stosowana na zajęciach metodyka blended learning polega na:

 1. połączeniu zajęć tradycyjnych z zajęciami on-line (szkolenia i spotkania on-line)
 2. połączeniu środowisk akademickiego z biznesowym (wdrożenie przez studentów systemu IT w realnej firmie)
 3. połączeniu transferu wiedzy uniwersyteckiej (tradycyjny wykład) z biznesową (nauczanie technologii i możliwości jej wykorzystania przez firmę zewnętrzną).

Taka formuła zajęć nie tylko nadaje im sens (studenci uczestniczą w realnym wdrożeniu), ale też jest szansą na poznanie oczekiwań pracodawców (rozmowy z właścicielami firm).

 

Learning Activities / Implementation

 • stworzenie kont w wersji demonstracyjnej systemu SalesManago podłączonego do 
 • przekazanie informacji o źródłach edukacyjnych do systemu SalesManago
 • przygotowanie mierników zakładanego sukcesu w każdej grupie studenckiej
 • przygotowanie projektu, którego celem jest osiągnięcie wyznaczonych mierników sukcesu
 • przeprowadzenie przez studentów na podstawie zdobytej wiedzy konfiguracji systemu zgodnie z określonymi założeniami projektu
 • prezentacja i omówienie dokonanych konfiguracji.

Resources used to realise the practice
Infrastructures/material resources
Tools used to realise the practice

blackboard or flipcharts

Area of good practice
 • ICT enabled learning - Using digital resources for face-to-face classroom practice & for online learning/blended classroom practice
This practice is
Innovative, Availability, Creativity, Collaborative
Useful literature
www.marketingautomation.com.pl/?utm_source=stopka&utm_medium=baner&utm_campaign=bilblioteczka&smclient=c728a488-14fd-4ed9-8ad3-c7e3c3d42885&smconv=68d9e647-0886-4be4-af55-8023eb25dba2&smlid=4

About the author

Name of contributorAndrzej Wodecki, Rafał Moczadło
Affiliation of contributor HE teacher
Institution where this practice was implementedMaria Curie-Skłodowska University
Contact e-mailrafal.moczadlo@gmail.com